czwartek, 19 lutego 2015

artist steals the reality for creation of likely illusion... impressions stolen from the collection of the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Science

To niesamowite, że w celu zbadania życia, jego zachowania, trzeba je zabić.
Świat nauki jest tak fascynujący i hermetyczny jednocześnie. Zbiory biologicznych preparatów wygladaja jak idealna artystyczna instalacja i cmentarzysko za razem. Wielkie hale idealnie zorganizowanego mikroświata, cisza, chłód, specyficzny zapach , raczej śmierci niż życia...
Wyniki badań są publikowane w specjalistycznych czasopismach i publikacjach, dostępnych własciwie tylko naukowcom, którzy mogą je zrozumieć. Wielki potencjał znaczeń, obrazów, doświadczeń pozostaje w ukryciu. Wielka szkoda. Może artyści mogliby być łącznikiem miedzy naukowcami a reszta świata?

It's amazing that for examining/preservation of life you have to kill it.
The world of science is so fascinating and so hermetic in the same time.
Collections of biological specimens looks like perfect artistic installation and also like huge cemetery. Big halls with ideal organized microworlds, silence, coolness, specific smell (rather of death than life)...

Results of examines are publicated in specialized articles and dedicated only for scientists, who can understand them.
So big potential of meaning, images, experiences remains hidden. Such a pity.
Maybe artists could be a connector between science and the rest of the world?piątek, 13 lutego 2015

taste of borders (the second dish)

Od dawna interesuje mnie temat tabu pokarmowego. W różnych kulturach występują różne zakazy związane z pewnymi naturalnymi elementami. W oparciu o nie próbuję igrać z tabu.
Ostatnio, podczas wernisażu wystawy Delectatio morosa w Galerii Miłość przygotowałam kolację złożoną z owadów. Owady są na liscie zakazanych produktów w Europie.
Poniżej inny kulinarny eksperyment
Kultura żydowska zabrania spożywania produktów zawierających krew. Wszystko musi być koszerne. Powszechnie znane jest tradycyjne żydowskie pieczywo maca. Co sie stanie, kiedy do jego produkcji użyjemy sproszkowanej krwi? To proste zaburzenie schematu. Przy okazji dajace ciekawe efekty wizualne.

From long time interesting is for me topic of alimentary taboo. With different culture areas are determined prohibitions related with concrete products, elements of natural world. I would examine this kind of borders, leading game with taboo.

Recently, during opening exhibition Delectatio morosa I prepared dinner consisted of insects. Insects are on the list prohibited products in Europe.

Below you have another culinary experiment.
In jewish tradition prohibited is eating/drinking blood and every products with blood. Everything should be kosher.
Everyone know traditional jewish bread - maca.
What will be, when we use blood (dried) for making maca? It is very simple disorder of a scheme.
By the way, this process is connected with very interesting visual effects.prescription:
flour
hot water
salt
dried blood

czwartek, 5 lutego 2015

attempts of pacification/ próby pacyfikacji

zwykle ostre przedmioty są traktowane jako zagrożenie dla granic
ale co się dzieje, gdy te same elementy staja się integralną częścią?...
schowane wewnatrz

usually sharp items are treated as enemies
dangerous for borders
but what is going on, when the same things become integral part of?...
hidden inside
O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow