sobota, 25 kwietnia 2015

dummies of life/atrapy życia

Ostatnio miałam okazję dotykać żywego węża. To było niesamowite doznanie. Jego skóra jest cudownie delikatna. Zachwyciło mnie też dostojeństwo jego ruchów. Zapragnęłam mieć własnego węża (zawłaszczyć tą cudowność). Niestety, na ten moment to nierealne. Mam pewne namiastki, wylinki, puste skóry, ale nie są one w stanie zastąpić żywych zwierząt. Są tylko atrapą, złudzeniem. Ponieważ skórki są uszkodzone podczas zrzucania, staram się je naprawić, niejako przywrócić dawne kształty. To nie jest jednak możliwe. Moje działanie to rozpaczliwa utopia. Zszywając, zmieniam, zniekształcam, tworze puste hybrydy, atrapy marzeń.

Recently, I had occasion to touch a living snake. It was amazing feeling. The skin of snake is unbelievable delicate. Fascinating was for me also the dignity of snake movement. I started to dream about having a snake. Unfortunately, it is impossible for me in this time. Instead I got instars, empty skins but it is only dummy incomparable with living animals. Skins are destroyed during throwing. I try to mend them and recover past shapes but it is impossible. My activity is like  a searching of illusions. When I sew, I change definitely natural shapes, creating dead hybrids, dummies of my dreams.

wtorek, 14 kwietnia 2015

colection of beauty (courtesy of City Zoological Garden in Warsaw) cd

Znam tylko jeden rodzaj owadów, które są traktowane jako ewidentnie piękne, wręcz są piękna symbolem, motyle. Ludzie mają generalnie problem w znalezieniu piękna w chrząszczach, muchach czy karaczanach ale motyle podziwiają wszyscy. Tworzenie obiektów z ich użyciem jest dużo trudniejsze niż praca z innymi owadami. Zwykle sztuka czyni rzeczy piękniejszymi niż są ale inną istotną jej kwestią jest przekora, gra zmysłami. Dlatego upiększanie motyli byłoby bez sensu. Dużo większym wyzwaniem jest odebranie im oczywistego piękna. Tylko czy to jest w ogóle możliwe?


I know only one kind of insects treated as absolute symbol of beauty, butterflies People have problem with finding beauty of beetles, flies, cockroaches but butterfly is awesome for all.
Making artefacts with using this beings is more difficult than with other insects. Usually art shows items more beautiful than they are, but another important issue is contrariness, playing with senses. Taking it into account, beautification of butterfly would be without sense. The bigger chalange is making it uglier. Is it possible at all?
O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow