czwartek, 25 czerwca 2015

vice versa (experiment 1 - simulation of post mortem decomposition)


w tej formie można kupić w sklepie wędkarskim larwy muchy plujki (ta rodzina much żyje na zwłokach ludzkich, w rozkładającym się mięsie); larwy są popularną przynętą, bywają barwione
jako produkt przypominają landrynki

in this form you can buy Calliphora maggots in fishing shop (Calliphora is family of flesh flies living on dead body); it is popular bait and could be dyed; as the product it looks like candies

kolorowe larwy w akcji wyglądają jak żywy obraz, to estetyczny paradoks; mięso jednak szybko się psuje i odór staje się nie do zniesienia; z powodu zapachu musiałam wynieść hodowlę na zewnątrz

maggots during eating look like a living image; unfortunately, the flesh rots very fast, what is connected with disgusting smell; because of this smell I had to remove the breeding from home


poniedziałek, 8 czerwca 2015

vice-versa project (in realisation)

Jestem w trakcie pracy nad projektem opartym o entomologię sądową (badanie czasu i przyczyny zgonu na podstawie bytujących/żerujących na zwłokach owadów). To punkt widzenia przeciwny wobec Delectatio morosa, choć też chodzi o granice. Poprzednio tematem (jednym z wiodących) były lęki związane ze spożywaniem, tym razem jest nim lęk przed byciem zjedzonym (po śmierci). To pochodna strachu przed śmiercią w ogóle, bodajże największego i najbardziej pierwotnego. Naturalny porządek rozkładu ciała jest dla mnie fascynujący. Duży w nim udział mają owady nekrofagiczne, dla których zwłoki (głównie niepogrzebane) są specjalnym efemerycznym habitatem. Badanie sukcesji oraz stadiów rozwoju nekrofagów na zwłokach pozwala określić czas a czasem nawet przyczynę zgonu. Rozkład to niesamowity naturalny przemysł, z szeregiem specjalizacji. Bycie częścią naturalnego obiegu materii jest zaś podstawowym celem biologicznej egzystencji. Ta symbioza to dla mnie główny składnik piękna.


I started with new project based on forensic entomology. It is another point of view than in Delectatio morosa, although also about borders. The basic topic this time is fear of be eaten after death. It is probably the biggest human fear. Fascinating is for me natural order of body decomposition. Big share in this have necrophagous insects. The cadaver is special ephemeral habitat for them. Examining of succession necrophagic insects on the carrion lets establish time or even reason of death. Decomposition is awesome natural industry. Being a part of natural circle of matter is the basic aim of biological existence. This symbiosis is for me the main ingredient of beauty.

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow