niedziela, 27 lipca 2014

non-verbal communication / komunikacja niewerbalna (to be continued / cdn)

Sometimes words aren't necessary.
Gestures are enough,
although gestures can be blocked, censured.

Not only people have something to say,
animals, plants and all alive beings too.

We (all living beings) speak in totally different languages,
but we can learn to read signals and gestures.
It requires only a little sensitivity.

czasami słowa są zbędne,
gesty wystarczą,
choć mogą one być blokowane, cenzurowane,

nie tylko ludzie maja coś do powiedzenia,
zwierzęta, rośliny i wszystko, co żywe też,

wszyscy mówimy w całkiem innych językach,
ale możemy nauczyć się czytać sygnały i gesty,
to wymaga tylko trochę wrażliwości

... mummy of gestures...and new gestures...
...and new mummies of gestures...it isn't always nice...

poniedziałek, 21 lipca 2014

funeral of beauty / pochówek piękna

If beauty is already dead,
like many claim,
it requires dignified funeral.
So I make it every day.
All parts of beauty are important,
independently of size.

Sometimes this, what emerges on margin,
is more important than things in the center.
So I have fragility to margins.

small jewellery,
made of debris,
poor but painfully honest

jeśli piękno,
jak twierdzi wielu,
jest już martwe (sztuka współczesna je zabiła)
wymaga godnego pochówku,
więc robię go codziennie,
wszystkie fragmenty piękna są istotne,
niezależnie od wielkości,

czasem to, co rodzi się na marginesie,
jest ważniejsze od tego, co w centrum,
mam zatem słabość do marginesów

mała biżuteria
zrobiona z resztek
biedna ale do bólu szczerasobota, 19 lipca 2014

impossibility / niemożliwość

so near but so far
visible desire
unattainable
eternal longing

tak blisko ale tak daleko
widoczne pragnienie
nieosiągalne
wieczna tęsknotabeer, seeds, plaster / piwo, nasiona, gips


poniedziałek, 14 lipca 2014

cold breeding (garden) / zimny chów (ogród)

I made at last my ineffective breeding in larger scale
and I put it in a real garden.
Flowerbed consists 7 square shaped parts.
Plaster is a soil.
Kind of seeds has only decorative meaning.
You couldn't wait for a growth.
What is usually conceals in underground
here must be enough.
Seeds shape some patterns.
Death is talented.
Independently of good surrounding
breeding remains ineffective.
Some seeds were rinsed by rain,
some were eaten by birds.
Many remain deep in the ground
and will rot or dry.
They will become only relief
like a evidences after chickenpox.

Only beginning is important,
imagine of possibility.
It must be enought.

wreszcie udało mi się dokonać chybionego zasiewu na szerszą skalę
wpisać się ogródek
grządka liczy 7 kwadratowych rabatek
podłoże stanowi gips budowlany
rodzaj zastosowanego ziarna ma znaczenie czysto wizualne, dekoracyjne
próżno bowiem oczekiwać wzrostu roślin
to co zwykle pomijane, niezauważalne, chowane pod ziemią musi tu wystarczyć
nasiona, cebulki tworzą wzory, układy
dekorują umierając
niezależnie od sprzyjającego otocznie (życzliwych ludzi)
zasiew pozostaje chybiony
już teraz część ziaren wypłukał deszcz
część wyjadły ptaki
reszta, głębiej zatopiona w gruncie, zgnije lub wyschnie
pozostawiając jedynie relief (czy ulgę?)
niczym wżery na skórze po ospie wietrznej

liczy się początek
widmo potencjału
złudzenia
to musi wystarczyćThis breeding was made during Festival Experiment in Zbaszyn.

zasiew wykonany został podczas Festiwalu Experyment w Zbąszyniu (na podwórku muzealnym)


after some time... this work is now totally independent of me
even documentation is in a hands of Zbąszyń dwellers
photos: M.Bordych

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow