środa, 30 kwietnia 2014

abiektualia znalezione / search of abjects ( simple examine of beauty / proste badanie piękna)

Od dawna zadaje sobie pytanie, oglądając brzydką sztukę i ją czyniąc, czy jest w ogóle możliwe stworzenie wizualnego odpowiednika obrzydliwego fragmentu rzeczywistości z uniknięciem estetyzowania. Już sam zamiar dokonania transpozycji realnego wycinka w artefakt powoduje pewne starania. Mimowolnie człowiek zaczyna zastanawiać się nad kadrem, kompozycją, kolorystyką, wielkością. Zwłaszcza, kiedy został dotknięty edukacją w akademii sztuk pięknych czy innej artystycznej. Zasady tam wpajane, mają właśnie niejako przygotowywać do skutecznego odrealniania. Nie da się potem z tego wyjść nijak. Może na tym polega różnica między sztuką a rzeczywistością, na tym, że ta pierwsza nadaje pewne bezpieczne ramy, wytwarza rodzaj niewidocznej lecz wyczuwalnej błony.

Podjęłam w tej kwestii pewien eksperyment. Zabieram ze sobą w miasto aparat i fotografuje rzeczy obrzydliwe. Nawet nie muszę specjalnie polować, wszędzie tego pod dostatkiem. Plamy krwi, moczu, brudne fragmenty ubrań, włosy, na wpół rozpadłe szczątki organiczne. Kiedy się na to natrafia, omija szerokim łukiem. Jednak zdjęcie, jakie by nie było, nie ma już takiej siły rażenia. Mało tego ono może być piękne, estetyczne, dekoracyjne wręcz. Zwłaszcza, że można je jeszcze poddać delikatnej obróbce w programie graficznym.

Taka zabawa kategoriami estetycznymi i tym co widać.

niedziela, 27 kwietnia 2014

marked of destiny / naznaczenie przeznaczeniem ( farm of ugliness / farma brzydoty)

Recently I use often plaster. During my study I hated it like a intermediate. Now, plaster is for me basic sign of death, it is kontrapunkt for a organic matter, which immobilizes but doesn't stop process of destruction. What could be interesting, changing of alive matter don't impact for a dead matter. Plaster stay unmoved, hard, heavy, gray. This time I put eggs in plaster. Egg is symbol of beginning and life, but my eggs from beginning are dying. They are shamelessly open and show their interior. Nothing will hatch, only abject.
I used artificial eggs, imitation of life from consumption world. They were put in plaster matrix. Inside all of them is part of real egg. I salted it and mixed with solvent, for a having control of destruction process. Every half of egg has own plexiglass, like natural test tube.
It is special breeding of death.

Ostatnio często sięgam po gips. Na studiach bardzo go nie lubiłam jako rzeźbiarskiego półproduktu, etapu, który trzeba przebyć, by dotrzeć do oczekiwanej szlachetnej formy w innym materiale. Zresztą jak nie negować czegoś, z czego tworzy się negatyw. 
Teraz jednak stanowi dla mnie podstawowy sygnalizator nieżycia. Kontrastuje elementy materii organicznej, więzi je, unieruchamia, choć nie hamuje zachodzących w nich zmian destrukcyjnych.
Co ciekawe zmiany życia na gipsowe nieżycie absolutnie nie wpływają. Gips pozostaje gipsowy, twardy, ciężki, szary.

Tym razem zagipsowałam jajka (nie dlatego, że jest tuż po świętach im poświęconych). To symbol życia, początku. Jednak moje jajka od zarania umierają. Bezwstydnie i bezbronnie otwarte, ujawniają swoje mierne wnętrze. Nic się z nich nie rozwinie, poza abiektem.


Ze spraw technologicznych. Użyłam sztucznych styropianowych jajek, podróbki życia ze świata konsumpcji. Wydrążyłam je, nadając im pozory płodności i wcisnęłam w gipsową matrix. Nawiasem mówiąc początkowo ciepłą, niczym ciało (kiedy gips wiązał)a potem stygnącą aż do lodowatego chłodu. W każdą połówkę naniosłam zawartość prawdziwego jajka, posoliłam ją intensywnie              i zalałam rozpuszczalnikiem ftalowym. To mi dało pewną kontrolę nad rozwojem destrukcji. Dodatkowo, każda cząstka przykryta jest przezroczystą szybką plexi. Coś jakby naturalne laboratoryjne probówki.

Teraz obserwuję jak mi rośnie abiekt, hoduję umieranie.Nie to, żebym chciała kogokolwiek przygnębiać, rzeczy nieuniknione nie powinny być przygnębiające. Są za to piękne, bo do bólu prawdziwe.

środa, 23 kwietnia 2014

earthing (changing of levels)

Drips hang usually over his head.
They are artificially supported
and they give artificial support.
Like a soap bubbles, they float over
and signal danger of dematerialization.
I try to change level.
Drips weight a lot, pull on the bottom like a stones.
Like a all tools for a rescue have a power to destruction too.
They give nothing and take nothing.

kroplówki zwykle są nad
wiszą nad głową
sztucznie podtrzymywane
same podtrzymują przy życiu
jakby sugerując się dźwignięcie
ale też niczym bańki mydlane
unoszą się nad głową

Dodaj napis
sygnalizując zagrożenie ,,cudowną,, dematerializacją

a gdyby zmienić level
i rolę
a właściwie obnażyć drugie kroplówek obliczeone ciążą w dół, obciążają
przygnębiają
niczym kamienie ściągają na dno

jak każde narzędzie ratujące
mają moc niszczącą

wypełnione gipsem stają się pasywnymi odważnikami
niczego nie dają, nie dozują
ale i nic nie są w stanie już przyjąćprzyczepione do pętli na szyję
tworzą z nią udany destrukcyjny tandem


niedziela, 20 kwietnia 2014

algophobia / algofobia 1 (from series hiperfobium / z hiperfobium)

algophobia - fear of pain

How can you make visual pain?
When you see some picture of wounded, damaged, tied flesh,
can you feel discomfort, something like a empathy.
What is the pain in general?
Many says that, when you are hurt,
it's mean that you are alive.
Pain is some signal from body, alert.
Feeling of mortality is inconvenient.
How is with the pain of psyche?
Physical pain is combined with willingness of life,
and psychic pain, in opposite, results from willingness of death.
It is difficult to decide which pain is worse.
Physical pain means real dangerous for body
but psychic pain can lead to destruction without biological reasons.
I made simple instrument of torture.
It is worse because decorative.
Beauty must hurt.

algofobia - lęk przed bólem

Długo się zastanawiałam, jak spowodować wizualny ból. Często  patrząc na obrazy przedstawiające poranione, uszkodzone, skrępowane ciało, mimo woli odczuwa się dyskomfort, jakby aurę bólu.

Czym jest właściwie ból?

Często mówi się, że, jak cię boli, to znaczy, że żyjesz. Jest to zatem pewien sygnał od ciała, alarm. 
Jako, że od ciała nijak nie da się uciec, alert z jego strony oznacza zagrożenie dematerializacją.

Niewygodnie jest czuć śmiertelność.

Co z bólem psyche?

O ile nieznośność bólu fizycznego dotyczy rozpaczliwej chęci życia i bycia, o tyle tzw. ból istnienia, przeciwnie, wynika z chęci nieistnienia, śmierci.

Trudno powiedzieć, który z nich jest gorszy. Fizyczny oznacza faktyczne zagrożenie organizmu. Psychiczny zaś może powodować autodestrukcję, bez biologicznych przesłanek.

Zbudowałam proste i niewinne narzędzie tortur. Tym gorsze, że bardzo przeestetyzowane, wręcz dekoracyjne. Jako że piękno musi boleć. 
Wypolerowana blacha stała się podstawą dla dzianiny z jelit. Nasolone i namoczone świńskie jelita są wytrzymałą i elastyczną nicią. Przeciskane przez niewielkie otwory, nie zrywają się, choć nieco niszczą. Oprócz przeciskania, poddaję je też wiązaniu w supły, oraz zszywaniu. Każda z tych czynności jest agresją zadawaną cielesnemu fragmentowi. W wyobraźni przyporządkowujemy ów fragment, matrycy, z której pochodzi lub jej podobnym. Powinien pojawić się delikatny ucisk 
w okolicach układu pokarmowego.

Kompozycja jest misternym rękodziełem, niczym koronka. Boli dekorując.


sobota, 19 kwietnia 2014

karnophobia / karnofobia (from series hiperfobium / z hiperfobium)karnophobia - fear of meat

Is vegetarianism result of empathy for a animals or maybe of fear of eating itself?
Unconstituted meat is matter like a clay.
You can carve in it.
Something else is meat in hand and something else in mouth.
In hand it is only material,
in mouth it is enemy, which penetrates inside.
May be meat beautiful?
When you buy meat for a dinner, you are looking for nice part of meat.
So meat could be attractive, even decorative.
Black square of Malevich - ideal visual synthesis, calm, stagnation, order but
dominance too.
In the place of black square I put square of meat. Form is the same, although something different is in centrum.
Could be influence the same?
Is geometric shaped meat like a source of contemplation or irritability?

karnofobia - strach przed mięsem
Czy dotyczy tylko wegetarian?
Co jest strasznego w mięsie?

Mięso to materia, z której jesteśmy zbudowani ale nie bardzo chcemy oglądać swój budulec sfragmentaryzowany.
Z mięsa składają się inne organizmy, które mamy za gorsze. Zatem widok mięsa natrętnie wytyka brak wyjątkowości.
Przeraża głównie mięso surowe, jakby wpółżywe. Tkanki jeszcze przejawiają jakąś samodzielność, krew jeszcze próbuje krążyć, rozpaczliwie wylewając się poza granice kawałka. Poddane obróbce termicznej zostaje niejako pokonane, uśmiercone. Przestaje być czymś podobnym do konsumenta. To oczywiste złudzenie, powszechne wmówienie, jak wiele innych. Kotlet nie jest już mięśniem, z pewnością się nie poruszy, nie zawalczy.

Czy wegetarianizm wynika z empatii wobec zwierząt, czy raczej z panicznego lęku przed zjadaniem samego siebie?

Mięso nieukonstytuowane jest tworzywem, budulcem, podobnie jak glina. Da się w nim rzeźbić, klecić różne kawałki, z różnych całości w nowe formy.

Czym innym jest mieć mięso w rekach, czym innym w ustach. W rękach jest po prostu materiałem, w ustach staje się obcym, którego wpuszczamy do środka, pozwalając mu wniknąć w każdy zakamarek.

Czy mięso jest piękne?

Wielokrotnie słyszałam w domu stwierdzenie: ,,piękny kawałek wołowiny kupiłam,,. Chodziło o połeć dorodny, świeży, krwisto czerwony, bez przerostów. Zachwyt dotyczył przydatności nabytku do spożycia ale oparty był na wrażeniach czysto wizualnych.
Zatem mięso jest atrakcyjne, pociągające, silne. Może być nawet dekoracyjne.

Czarny kwadrat na białym tle Malewicza - idealna wizualna synteza, spokój, stagnacja, porządek, ale też stanowczość i dominacja.
W miejsce czarnego kwadratu umieszczam kwadrat ,,żywy,, mięsny. Forma jest ta sama, co innego w centrum. Czy działanie może być podobne? Mięso ukształtowane geometrycznie stanie się uspokajającym elementem kontemplacji? Czy może jeszcze bardziej zadrażni, zmuszając do maksymalnego skupienia na nim uwagi?

środa, 16 kwietnia 2014

monument for a pocket II / monument kieszonkowy II

Abject - something, what was integral part of body, but already isn't.
It is simultaneously monument of matrix and enemy for it.
For another bodies my own object is totally foreign.
There is something mystic in relation with foreign abject, like a excused objectification.
It isn't willed, rather accidentally found.
Contact with this item is like a playing on the boundary, game with taboo.
You can catch, in your hand, life and death in the same time.
Abject is vindictive and in retaliation for a rejection, steals immortality.
Hair and nails exist, when all body is already dead.
Therefore, abject is fantastic commemorative material, even better then photo.
I make monuments for a pocket, souvenirs, caskets.
Beard - giver the same as the plasma (monument I)

Abiekt - coś co było ciałem ale już nie jest. Staje się zatem naturalnym pomnikiem matrycy, od której się odłączyło, choć jednocześnie odrzuconym przez nią pariasem. Dla innych ciał jest tym bardziej obcy.
Jest coś mistycznego w kontakcie z abiektem pochodzącym od innej matrycy. Jakby usprawiedliwione uprzedmiotowienie. Usprawiedliwione, bo skoro to i tak część już nie chciana, więc niejako znaleziona, nie ukradziona. Posiadanie go w rękach, jest niczym zabawa na granicy, żonglowanie tabu. To trzymanie życia i śmierci równocześnie, w garści.

Abiekt jest mściwy, w odwecie za odrzucenie przez ciało, kradnie mu nieśmiertelność. Włosy, paznokcie trwają podczas gdy reszta ciała ulega rozkładowi, deformalizacji. Dlatego abiekt to doskonały materiał komemoratywny, bardziej chyba autentyczny niż fotografia.

Preparuję kieszonkowe monumenty, jestem rzeźbiarzem pomnikowym:) Bez patosu, dekoracji, przeskalowania, precjoza, szkatułki, pamiątki.

broda - dawca ten sam co osocza

wtorek, 8 kwietnia 2014

twix (from series: serious jokes / z poważnych żartów)

Don't look for your second half.
Do it yourself.

recipe:
1 apple
baking powder
red jelly
alcohol
mordant
plaster

This halves will be together get old and disappear.nie szukaj drugiej połówki, zrób sobie sam...

potrzebne będą:
 
jabłko sztuk 1
proszek do pieczenia 1 opakowanie
galaretka czerwona 1 opakowanie
alkohol (dowolny) kieliszek
bejca spirytusowa ,,na oko,,
gniazda gipsowe
 połówki wspólnie się zestarzeją i znikną


poniedziałek, 7 kwietnia 2014

senekophobia / senekofobia (from series hiperfobium / z hiperfobium)

In some age you don't like to look your face in the mirror.
It is combined with fear of death.
Wrinkles are signs of vanishing.
They destroy the order of ideality.
In this disease suffer most part of consumption society.
It is reason for aesthetic medicine.
Tool, for this phobia, is special mirror.
It is only imitation, like a contemporary ideals of beauty.
Surface of mirror is wrinkled.
All faces, which look at this, see only wrinkles,
don't see himself.

w pewnym wieku niechętnie spoglądamy w lustra
by nie zobaczyć tam czasami śmierci
anonsującej swe przybycie kolejnymi zmarszczkami

w ogólnym pojęciu zmarszczki szpecą
burzą złudny porządek
idealności
na senekofobię cierpi większość współczesnego przeestetyzowanego społeczeństwa
stąd medycyna estetyczna


zatem narzędziem do wzmacniania tego lęku
niech będzie poniekąd lustro
poniekąd, bo to tylko imitacja
podobnie jak ideały współczesnego piękna
skóra tafli
pomarszczona
a mimo to estetyczna
ozdobna wręcz
nasuwa myśl o twarzy
bez jej widzenia


O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow