wtorek, 24 czerwca 2014

slow/fast food (z poważnych żartów)

I try fulfill my cultural duties
and cook something every day:)
like a perfectly hostess.

Today I serve fast pizza
in a slow drops.

How can I stop with my work
when working catches me all the time.
Eating is necessary:)

staram się wypełniać me kulturowe obowiązki
i codziennie coś ugotować:)
jak każda perfekcyjna pani domu

dziś serwuję fast pizzę
w slow kroplówkach

jak ja mogę przestać robić
skoro robienie samo mnie dopada
no przecież jeść trzeba:)
sobota, 21 czerwca 2014

graves of daily routine / mogiły codzienności

Despite eternal diversity
some things stay unchanged.
Norms, customs, habits
give possibility to catch something inflexible,
apparently eternal.
Every day is different
but all have the same rituals.
Their change causes psychic discomfort.
the best areas of research
are time before and after sleeping.

morning:
not necessary breakfast
there isn't time for it
coffee, the best will be injection of coffee
because drinking require more time,
especially when liquid is hot,
maybe some roll eating in elevator
and maybe buying on the way
but the base is pills
absolutely necessary

and every day the same grave of morning
all elements are rigidly typed inside
it is possible to remove something
but very difficult put something new,
it would be built new matrix

I like when something suprises me
even when it destroys me first idea.
When matter revolts,
I enjoy like a child:)

mimo nieustannej zmienności
pewne rzeczy się nie zmieniają
normy, zwyczaje, przyzwyczajenia
pozwalają się chwycić czegoś ,,sztywnego,,
pozornie wiecznego

każdy dzień jest inny
ale pewne jego rytuały się nie zmieniają
a jeśli już
to budzi to pewien niepokój, psychiczny dyskomfort

najłatwiej to zauważyć
analizując czas przed zaśnięciem
oraz po

poranek:
nie koniecznie śniadanie
nie ma na to czasu
kawa, najlepiej, by dało się ją sobie wstrzyknąć
bo picie za długo trwa, zwłaszcza gorącej
do tego ewentualnie mleko, dawka na jedna kawę
może bułka gryziona już w windzie
a może bułka nabyta ,,po drodze,,
no i podstawa podstaw: tabletki
ich nie można przegapić
zwykle trzeba je przyjmować rano

i codziennie ta sama mogiła poranka
wszystkie elementy sztywno w nią wpisane
da się je wyjąć
za to trudno wetknąć w gips coś nowego
do tego trzeba by było zbudować całkiem nową matrycę

najfajniej jest być zaskoczonym
nawet jeśli to psuje pierwotny zamysł wizualny
kiedy materia mi się buntuję
cieszę się jak dziecko:)

sobota, 14 czerwca 2014

relationship (dichotomy)

I see nothing wrong in reproduce my own thinks
persistence of returns some elements,
parts of visual communique
it is like a handwriting
there are items with a lot of meanings
flexible and open for a new configuration
for example syringes and drips
hier syringes create something like game
simple billard
kind of pathological relationship
it causes more problems than benefits
there aren't needles
pistons compress matter between
which can't get out
this compression is very limited
progress is almost invisible
when you use too much force
content, soft dough, could be destroyed
it is possible that spheres inside begin grow
and capture area between pistons

nie widzę nic złego w pewnej wtórności wobec siebie samej
uporczywości powrotów pewnych elementów, składowych przekazu
to coś w rodzaju charakteru pisma
są przedmioty o dużej znaczeniowej pojemności
elastyczne i podatne na nowe konfiguracje
tak traktuję strzykawki, igły, kroplówki

te pierwsze tym razem tworzą rodzaj gry
uproszczonego bilardu

niczym bliźnięta syjamskie
stanowią rodzaj patologicznej relacji
więcej z tego sparowania problemów i dyskomfortu
niż korzyści
pozbawione podstawowej broni-igły
tłoki służą do przepychania tego, co pomiędzy
co nie może wydostać się na zewnątrz
jest przepychane tylko na mikro odległość
niemal nie zauważalny postęp
użycie zbyt dużej siły może spowodować zgniecenie kulek w środku
mącznych i miękkich

jest też możliwe, że to kulki, jak to zaczyn, zaczną puchnąć
czopując nieodwołalnie ,,pomiędzy,,dough inside began rot
it emerges big shapeless mass
fixed and powerless
and maybe all between will dissapear

zaczyn z mąki zaczął puchnąć i pleśnieć
kulki tracą kształt
stają się jednym wielkim czopem
nieruchomym i bezsilnym
może z czasem ,,pomiędzy,, zniknie


niedziela, 8 czerwca 2014

alive stones / żywe kamienie ( dichotomy / z dychotomii)
Border between life and death
is thin and transparent.
In alive items is done dying.
There is some unbearable order
and persistence sense.

granica między życiem a śmiercią
jest  cienka i przezroczysta
w żywym trwa umieranie
w pozornie martwym toczy się życie
jest w tym jakiś nieznośny porządek
i uporczywy sensSome part of clay stones will dry
giving imagine of eternity.
Another part is combined with raw dough
and covered hermetic of foil.
It will stay flexible, in process of changing.

część kamieni, z gliny, zaschnie, stwardnieje
dając pozory trwałości (aż do pokruszenia)
części zaś nie będzie to dane
połączona z mącznym zaczynem glina
owinięta szczelnie folią
będzie zmuszona pozostać plastyczną
spoczywać w zmianie

Stones swell and grow.
Growing dough interrupted foil membrane and escaped outside.
Mould emerged
and clay was infected.

pęcznieją, puchną, rosną
masa mączna rozerwała foliowe błony wylewając się na zewnątrz
zaczęła pleśnieć
zarażając tym procesem glinę

falling, cracking, softening
autocreation

zapadanie, pękanie, mięknięcie
autokreacja


...after time
czwartek, 5 czerwca 2014

cold breeding / zimny chów 6

what gender is the bean?
Is it possible to plan a sex?
especially of plant.
Is it determined, which fertilizer is used?

what gender is the bean?
czy płeć da się zaplanować
zwłaszcza u rośliny
czy to czym nawozimy
może determinować

rips, sanitary napkins, and fertilizer - my blood (neutralized by alcohol)
It has nothing to do with feminism.
It is about general questions.

tym razem zamiast słoika kroplówki
zamiast waty dobrze chłonące i trzymające wilgoć podpaski (podłoże typowo female)
nawozem krew (zmieszana z odrobiną bejcy spirytusowej)

tu nie chodzi o feminizowanie
tylko o postawienie pytań ogólnychMr or Mrs bean?
is growing!

Mr bean czy Mrs fasola?
jakby nie było, rośnie:)Life takes over all area,
limited by walls of drips,
fits to their shape.
My blood is good fertilizer.
Perhaps I have a daughters:)

życie coraz bardziej się rozgaszcza, panoszy, rozpycha
ograniczone kształtem pojemnika
dopasowuje się do jego kształtu

moja krew okazała się być dobrym nawozem
chyba mam córki :)


They are still growing, but reached already the level of ripeness.
Now, they will wither and fade away.
I am ready for it.

nadal rosną ale już osiągnęły poziom dojrzałości
na tyle by zacząć przekwitać i marnieć
jestem na to gotowa

Fascinated is their intelligence.
They are looking for a output
striking in closed inlet.
They can't interrupt it,
but they don't sacrifice of life.

fascynująca jest ich inteligencja
szukają ujścia pojemnika
uderzają ,,głową,, o zamknięty wlot
nie mogąc go przebić
gną się z bezsilności
nie rezygnując jednak z życia
środa, 4 czerwca 2014

algophobia / algofobia 3 ( from series hiperfobium / z cyklu hiperfobium)

I stay longer time by the topic of pain
and fear for pain.
Wounds require dressing,
which stops bleeding
and gives protection and cover.

I made dressing of wounds,
but they should paradoxically be annoyed.

Strong solution of salt,
hermetic cover of foil.
I will open this dressing for some time
to check, how  wounds weren't healed.

jakoś utknęłam w temacie bólu
i przed nim lęku
zranienia wymagają opatrunku
który zatamuje krwawienie i ochroni przed zewnętrzem
ale też ukryje

zatem dokonałam opatrunku cięć
który paradoksalnie ma je rozjątrzać
silny roztwór soli
szczelne owinięcie folią

odwinę opatrunek za jakiś czas
by sprawdzić
jak mocno się nie zagoiło
O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow