piątek, 29 sierpnia 2014

preserving of Ireland (LOCIS residency)

It is very special and important time for me, rich of a lot of experiences. New people, new places, new matter. I learn to be open for a work in group, flexible but also increasingly more independent.
Ireland is amazing place with strong nature's character. It is impossible actually make something about Ireland without connection with nature because it determines all aspect of life.
I am fascinated also in irish stone arcitecture and funeral tradition.
But leading role in my art activities here plays turf/peat.
It is natural treasure of this earth, integral inscribed in tradycion. Brown gold with a lot of meanings. It can be fuel, fertilizer and fantastic preservant (mummies from peat bog).This last is for me main source of inspiration. Peat bog can be understood as a natural cemetery, because peat consists from plants debris.
All my experiences and observation form special combination.
My main project will be realized in November for a exhibition in The Dock Arts Centre, Carrick on Shannon.
In the meantime emerged separated small serie ,,preserving of Ireland,,.I made collection of objects, something between pantry and cemetery. I try preserve all natural products of this earth in turf. I would check effects of this experiment during my next visit in Leitrim .

To bardzo intensywny i ważny dla mnie czas, bogaty w doświadczenia. Nowi ludzie, nowe miejsca, nowa materia. Uczę się pracy w grupie, bycia elastycznym i otwartym ale też coraz bardziej samodzielnym. Irlandia to niezwykłe miejsce, z naturą o silnym charakterze. właściwie jest niemożliwe powiedzieć coś o tym kraju bez nawiązania do natury, która determinuje wszelkie aspekty życia. Inspirująca jest dla mnie też kamienna architektura i tradycja pochówku.
Główną jednak rolę w moich twórczych działaniach odgrywa torf, naturalne złoto tej ziemi, bogate w znaczenia i zastosowania. Torf to bowiem zarówno opał, jak i nawóz oraz znakomity konserwant (fascynujące są mumie z torfowisk). To ostatnie stanowi główne źródło mych inspiracji. Torfowisko można postrzegać jako swoisty naturalny cmentarz, torf składa się bowiem ze szczątków roślin.
Wszystkie moje, nabyte tu doświadczenia tworzą specyficzne układy. To mieszanka ale całkiem dobrze uporządkowana.
Główny mój projekt ,,postnecropolis,, będzie zrealizowany w listopadzie na wystawę w Dock Arts Centre, Carrick on Shannon. Nie byłabym jednak sobą, gdybym nie zrobiła czegoś w międzyczasie.
Powstała mała seria, coś pomiędzy spiżarnią a cmentarzem. Próbuję zakonserwować w torfie wszelkie charakterystyczne dobra z tej ziemi. Będę obserwować zmiany podczas kolejnych pobytów.


Patatoes are equally popular in Ireland as in Poland.
Ziemniaki są w Irlandii niemal tak samo popularne jak w Polsce.


wasps on the tombstone of soda bread
asy w nagrobku z typowego irlandzkiego chleba

blackberries
jeżyny
 guinness
... and the most significant - sheep's heart
i najważniejsze - owcze serce
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow