piątek, 3 października 2014

recording of emotions (LOCIS residency)

Program LOCIS jest dla mnie szczególną okazję do eksploracji piękna. Kontakt z natura wywołuje we mnie bardzo silne emocje. Początkowo planowałam tylko jeden projekt, związany z zainteresowaniem polska i irlandzką tradycję funeralną oraz fascynacją materialnością torfu. Jednak przy okazji narodziły się dwa inne projekty: Preserving of Ireland i Recording of emotions. Ten ostatni to praca z wełną. To swoiste nagranie spaceru w irlandzkich górach. Stada owiec to właściwie sztandarowy element irlandzkiego krajobrazu. Owce, ocierając się o drzewa, skały, druty ogrodzenia, zostawiają próbki wełny. To rodzaj naturalnej ochrony. Ta wełna jest brudna, zawiera fragmenty roślin, przybiera kolor podłoża. Podczas samotnej wędrówki w górach, zebrałam dużą porcję tego brudnego piękna. Znajoma, mieszkająca w górach i pracująca twórczo z wełną, nauczyła mnie spinningu, czyli robienia przędzy. Pozwala mi to zrobić nić będącą zapisem moich górskich przeżyć.

LOCIS program is for me special occasion to exploration of beauty.
Contact with nature provides me very strong emotions.
At first I had only one project Postnecropolis, tied with interest in polish and irish funeral traditions and fascination of peat.
Nevertheless ,,by the way,, emerged 2 another project: Preserving of Ireland (described in other place) and  Recording of emotions.
This last is work with wool. It is special recording of walking in irish mountains.
Significant element for irish landscape are herds of sheep.
Sheeps, wiping about trees, rocks, wire fences, leave small samples of wool. It is special natural cover. This wool is dirty, contains plants debris, takes a colour of background.
During my alone walking in the mountains I collected big portion of this shit wool.
My friend, who lives in mountains and works a lot with wool textiles, teached me of spinning.
So I can make kind of yarn, which is recording of my experiences.


 every owner marks his herd with another colour

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow