czwartek, 29 stycznia 2015

recycling of values

artysta nie musi wszystkiego robić sam
można obserwować naturę rzeczywistości

WARTOŚĆ - trudne słowo

chleb, traktowany jako symbol wartości
owady/larwy traktowane jako brud, zbeszczeszczenie

krok pierwszy - wartość staje się karmą zbeszczeszczenia - rodzaj grzechu
krok drugi - zbeszczeszczona wartość zrehabilitowana złoceniem
krok trzeci - instalacja z odzyskanych wartości

artist doesn't have to do everything yourself
you can observe the nature of reality...

VALUE - very difficult word

bread, treated as a symbol of value
insects/maggots, treated as a dirt, a defilement

the first step - value becomes food for defilement - a kind of sin
the second step - defiled values are refined by gilding
the third step - making sculpture/instalation from revitalised values


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow