poniedziałek, 21 lipca 2014

funeral of beauty / pochówek piękna

If beauty is already dead,
like many claim,
it requires dignified funeral.
So I make it every day.
All parts of beauty are important,
independently of size.

Sometimes this, what emerges on margin,
is more important than things in the center.
So I have fragility to margins.

small jewellery,
made of debris,
poor but painfully honest

jeśli piękno,
jak twierdzi wielu,
jest już martwe (sztuka współczesna je zabiła)
wymaga godnego pochówku,
więc robię go codziennie,
wszystkie fragmenty piękna są istotne,
niezależnie od wielkości,

czasem to, co rodzi się na marginesie,
jest ważniejsze od tego, co w centrum,
mam zatem słabość do marginesów

mała biżuteria
zrobiona z resztek
biedna ale do bólu szczeraBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow