sobota, 14 czerwca 2014

relationship (dichotomy)

I see nothing wrong in reproduce my own thinks
persistence of returns some elements,
parts of visual communique
it is like a handwriting
there are items with a lot of meanings
flexible and open for a new configuration
for example syringes and drips
hier syringes create something like game
simple billard
kind of pathological relationship
it causes more problems than benefits
there aren't needles
pistons compress matter between
which can't get out
this compression is very limited
progress is almost invisible
when you use too much force
content, soft dough, could be destroyed
it is possible that spheres inside begin grow
and capture area between pistons

nie widzę nic złego w pewnej wtórności wobec siebie samej
uporczywości powrotów pewnych elementów, składowych przekazu
to coś w rodzaju charakteru pisma
są przedmioty o dużej znaczeniowej pojemności
elastyczne i podatne na nowe konfiguracje
tak traktuję strzykawki, igły, kroplówki

te pierwsze tym razem tworzą rodzaj gry
uproszczonego bilardu

niczym bliźnięta syjamskie
stanowią rodzaj patologicznej relacji
więcej z tego sparowania problemów i dyskomfortu
niż korzyści
pozbawione podstawowej broni-igły
tłoki służą do przepychania tego, co pomiędzy
co nie może wydostać się na zewnątrz
jest przepychane tylko na mikro odległość
niemal nie zauważalny postęp
użycie zbyt dużej siły może spowodować zgniecenie kulek w środku
mącznych i miękkich

jest też możliwe, że to kulki, jak to zaczyn, zaczną puchnąć
czopując nieodwołalnie ,,pomiędzy,,dough inside began rot
it emerges big shapeless mass
fixed and powerless
and maybe all between will dissapear

zaczyn z mąki zaczął puchnąć i pleśnieć
kulki tracą kształt
stają się jednym wielkim czopem
nieruchomym i bezsilnym
może z czasem ,,pomiędzy,, zniknie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow