niedziela, 8 czerwca 2014

alive stones / żywe kamienie ( dichotomy / z dychotomii)
Border between life and death
is thin and transparent.
In alive items is done dying.
There is some unbearable order
and persistence sense.

granica między życiem a śmiercią
jest  cienka i przezroczysta
w żywym trwa umieranie
w pozornie martwym toczy się życie
jest w tym jakiś nieznośny porządek
i uporczywy sensSome part of clay stones will dry
giving imagine of eternity.
Another part is combined with raw dough
and covered hermetic of foil.
It will stay flexible, in process of changing.

część kamieni, z gliny, zaschnie, stwardnieje
dając pozory trwałości (aż do pokruszenia)
części zaś nie będzie to dane
połączona z mącznym zaczynem glina
owinięta szczelnie folią
będzie zmuszona pozostać plastyczną
spoczywać w zmianie

Stones swell and grow.
Growing dough interrupted foil membrane and escaped outside.
Mould emerged
and clay was infected.

pęcznieją, puchną, rosną
masa mączna rozerwała foliowe błony wylewając się na zewnątrz
zaczęła pleśnieć
zarażając tym procesem glinę

falling, cracking, softening
autocreation

zapadanie, pękanie, mięknięcie
autokreacja


...after time
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow