poniedziałek, 25 maja 2015

dziennik Pandemii szczęścia/ diary of Pandemic of happiness (dzień drugi/second day)

Pierwszy oficjalny dzień 8-dniowej Pandemii.
Zetknięcie sztuki i rzeczywistości, mimo ich nierozłącznego związku, zwykle kończy się kolizją. Po Nocy Muzeów zastałam stół z żywą martwą w totalnym nieładzie. Widać było ewidentnie ślady dzikiej konsumpcji szczęścia. Okazało się, że w nocy miało miejsce oprowadzanie po mojej wystawie. Osoba, która robiła za przewodnika była z tego niemal dumna i pewna, że ja też będę zachwycona. Przecież to miało być żywe i dostępne dla wszystkich. Z jednej strony wydało mi się to grubym nadużyciem, z drugiej jednak zobaczyłam w tym wartość. Faktycznie to miał być żywy projekt a życie nie jest jednoznacznie zdefiniowane i domknięte. Wszystko, co wymyka się spod kontroli je puentuje.
Okazje na sztukę najczęściej mają miejsce w weekend. W tygodniu królują inne priorytety. Trzy osoby przyszły intencjonalnie na wystawę, inni przy okazji wieczornego koncertu. Muzyka zwykle lepiej sprawdza się jako event. Zaproszeni artyści niejako pożyczyli mi na chwilę swoją publiczność i przyjaciół.


The first oficial day of 8-days PandemicArt and reality meeting means usually collision. After Night of Museums I found living still life in total mess. For sure took place savage degustation of happiness. As I heard, someone was guide on my exhibition. He was proud of being guide and thought I will happy as well. On the one side, it seemed to be abuse and I was annoyed, on the other, I sow a value in this situation. It is living project and life isn't finally defined and closed. Everything, what goes out of control, is the punch line of it.
The best moment for ,,by the way'' is weekend. During the week people have other priorities. Three persons came special, intentionally to see Pandemic, another ,,be the way'' evening concert. Music is usually more attractive as a event. Thanks of additional events ,, by the way'' audience increases. Another artists borrow me their audience and friends for a moment. It was very intensive evening.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow