wtorek, 26 maja 2015

dziennik Pandemii szczęścia/ diary of Pandemic of happiness ( ósmy dzień, eight day)Jednak bycie idealistką jest bardzo trudne. Widzę niedostrzegalne dla innych detale. Zepsuta furtka czy toalety za płotem mogą popsuć wszystko, stając się elementem wizualnym całości. Frustrujący jest brak kontroli nad wszystkim.
Wydarzenia towarzyszące są testem dla artysty. Trzeba podzielić obszar idei i fizyczne miejsce z całkiem odmiennymi osobowościami. Nawet jeśli chodzi tylko o krótki czas, to trudne, zwłaszcza, gdy w grę wchodzi totalnie odmienny język wizualny. Nie można wymagać dopasowania się innych do własnej konwencji, więc też nie da się wszystkiego kontrolować. To niezłe ćwiczenie pokory.
Rozdałam 7 części zaczynu ciasta szczęścia, ósmą zostawiając sobie. Jutro piekę, pierwsze od dawna, całkiem jadalne ciasto.

Being idealistic is complicated. I see details, which are invisible for another persons. Damage gate or toilets behind fence, as an element of visual area, can destroy all idea . If I can't have influence for everything, I am frustrated.
Additional events are special test for artist. You have to divide area of your idea and physical place with totally different personalities. Even if it is only for a moment, could be difficult, a special, when it is totally different visual language. You can't demand fitting to your convention so you can't control everything. It is exercise of humility.
I handed out 7 portion of leaven happiness cake. One is for me. I will bake tomorrow, first from long time, edible cake.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow