poniedziałek, 25 maja 2015

dziennik Pandemii szczęścia/ diary of Pandemic of happiness (dzień trzeci/ third day)Totalne załamanie i kryzys. Poza jednym cudzoziemcem, który zabłądził szukając baru, nikt się nie pojawił. To jest dopiero test na samej sobie, wyczerpujący chyba nawet bardziej niż tłumy. Najtrudniej jest wytrwać w stworzonej przez siebie sytuacji, mimo nieustannych myśli o jej bezsensie. Skoro nikogo nie ma, nikt nie potrzebuje tego, co wydawało się być potrzebą. Nikt nie potrzebuje mnie. Jestem totalnie wyłączona z rzeczywistości nie mogąc się skupić na niczym poza gotowością. To stan permanentnego napięcia, który pozwala dotknąć swoich własnych granic, uwięzienie w kontekście.
Wyszłam wcześniej z powodu zimna, na zewnątrz i wewnątrz, walcząc nieustannie z pytaniem: Co ja właściwie robię?

Total crisis and collapse. Except one foreigner, who lost his way searching for pub, noone emerged. It is big test on myself, exhausting much more than crowd. The most difficult thing is to persevere in created situation, despite of permanent thinking about nonsense. If noone comes, noone needs of this, what seemed to be necessity. Noone needs me. I am totally switched off of reality being unable to concentrate on something, except of being in readiness. It is state of absolute tension, which let to touch your own borders. I am the prisoner of context.
I went out earlier from the reason of coolness outside and inside, fighting all the time with question: What am I doing?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
Karolina Żyniewicz 2009 – gradueted from the Academy of Fine Arts in Łódź; Solo exhibitions: 2014 - Delectatio morosa, Milosc Gallery, Toruń; Hiperfobium, Lameli Gallery, Krakow; 2013 – Quarantine, Wozownia Gallery, Toruń; 2012 – Private life of life, Baszta Gallery, Zbąszyń; 2011 – Fear for darkness, BWA Katowice; Kuriosa, Art Agenda Nova, Krakow; 2010 – Spielsache, Academy of Fine Arts in Krakow; 2009 – Homo ludens, Fabrystrefa Gallery, Łódź; Group exhibitions: 2015 - Flow, fallout skies, bad weather, Mona Inner Spaces, Poznań, 2014 –LOCAL, The Dock Art Centre, Carrick on Shannon, Ireland; inSpiracje/Xtreme, 13 Muz, Szczecin; Cake and blood, Two Left Hands Gallery, Katowice; 2013 – Exteritories, Toruń, Experiment, Zbąszyń; 2012 – The limit of sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw; Grating of the gums on a meniscus, Cellar Gallery, Krakow; On strange feeling, Zderzak Gallery, Krakow; Organic, Cellar Gallery, Krakow